Ετήσια Συνέλευση της Τοπικής Κοινότητάς Καστανοφύτου

Ετήσια Συνέλευση της Τοπικής Κοινότητάς Καστανοφύτου

Καλώ ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους να συμμετάσχετε στην ετήσια Συνέλευση της Τοπικής Κοινότητάς μας που θα γίνει την 15η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στο Δημοτικό Σχολείο του Καστανοφύτου, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Ενημέρωση – απολογισμός δράσης Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου από την αρχή του έτους έως σήμερα.

2. Αποδοχή προτάσεων Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2018.

Παρακαλούνται οι παραλήπτες της πρόσκλησης να ενημερώσουν όλα τα μέλη της οικογενείας.

                                       Καστανόφυτο 11 Οκτωβρίου 2017

                                     Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

                                                                                     Άγγελος   Β.  Κάρτζος

Leave a Reply

Your email address will not be published.