Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς : Πριν πυροβολήσουμε ένα πουλί καλά είναι να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε πρώτα

Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς : Πριν πυροβολήσουμε ένα πουλί καλά είναι να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε πρώτα

Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι σε ορεινό όγκο του νομού Καστοριάς βρέθηκε σκοτωμένο από κυνηγούς ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος για την περιοχή μας η Δασόκοτα B. bonasia rupestris.

Είναι δασόβιο είδος, που απαντά κυρίως σε μικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή φυτική κάλυψη. Οι αυξημένες απαιτήσεις του είδους σε ποικιλότητα ενδιαιτημάτων και οι σχετικά στατικές συνήθειες, υπαγορεύουν την ανάγκη διατήρησης σχετικά αδιατάρακτων δασών με χαμηλά επίπεδα εκμετάλλευσης. Η πτήση της αγριόκοτας, παρόμοια με πολλά συγγενή είδη, αφορά σε απότομη απογείωση με δυνατό θόρυβο, γρήγορο χτύπημα των πτερύγων και οριζόντιο ή καθοδικό πλανάρισμα.

Στην Ελλάδα, το είδος (υποείδος Bonasa bonasia rupestris) καταγράφηκε για πρώτη φορά επίσημα το 1964 στη Ροδόπη. Η εξάπλωσή του εντοπίζεται σε τρεις απομονωμένες περιοχές: στην ορεινή Δυτική και Κεντρική Ροδόπη (κυρίως πληθυσμός), στο όρος Τρικλάριο (1.652 m, νότια της Μικρής Πρέσπας) και στο δάσος του Λαϊλιά (1.849 m, βόρεια των Σερρών). Ο πληθυσμός στις Σέρρες αποτελεί τον νοτιότερο της Δυτικής Παλαιαρκτικής. Εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά 100 – 200 ζευγάρια (1995 – 2000). Η τάση του πληθυσμού θεωρείται ελαφρά αρνητική, χωρίς όμως να υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα.

Δυστυχώς η πρώτη παρατήρηση του είδους στην περιοχή μας έγινε με το χειρότερο δυνατό τρόπο με ένα σκοτωμένο από κυνηγούς θηλυκό άτομο.

Γίνεται πλέον εμφανές ότι από μια μερίδα των κυνηγών υπάρχει ΑΔΥΝΑΜΙΑ αναγνώρισης των θηραμάτων .
Το καθεστώς προστασίας του είναι συγκεκριμένο: Στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περιλαμβάνεται στα είδη του Παραρτήματος ΙΙ/2 που απαγορεύεται το κυνήγι τους στην Ελλάδα.

( Πληροφορίες από http://www.biodiversity-info.gr/…/fauna/birds/bonasa-bonasia)

Leave a Reply

Your email address will not be published.