ΕΣΠΑ: Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις και νέους πτυχιούχους

ΕΣΠΑ: Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις  και νέους πτυχιούχους

Μέσω του ΕΣΠΑ θα δοθεί χρηματοδότηση σε μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις καθώς και νέους πτυχιούχους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο προγράμματα που χρηματοδοτούν μέχρι 60.000 ευρώ νέους που επιθυμούν να στήσουν μια επιχείρηση αλλά και νέους πτυχιούχους, από γιατρούς και δικηγόρους μέχρι ηθοποιούς και διακοσμητές, προκειμένου να φτιάξουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Στόχος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι να υπάρξει «διασπορά» μικρών ή μεσαίων επιδοτήσεων σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων προκειμένου αυτοί να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στις νέες αγορές και να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η καινοτομία δεν περιορίζεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά περιλαμβάνει ακόμα και παραδοσιακά προϊόντα, αγροτικά κ.λπ. εφόσον ενσωματώνουν νέους τρόπους παραγωγής, διάθεσης, παρουσίασης ή μάρκετινγκ.

Το πακέτο αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 350 εκατ. ευρώ και αφορά επιδοτήσεις που μπορούν να φτάνουν από 15.000 έως 200.000 ευρώ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από δαπάνες για απόκτηση παγίων και κτιριακών εγκαταστάσεων μέχρι αντίστοιχες για προβολή ή λειτουργικές, όπως μισθοδοσία, ανάλογα με το πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις για ένταξη στα προγράμματα αυτά θα αρχίσει το επόμενο διάστημα.

Τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα αφορούν κλάδους στους οποίους δίνεται προτεραιότητα, οι οποίοι είναι:

■ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

■ Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

■ Υλικά / Κατασκευές

■ Εφοδιαστική Αλυσίδα

■ Ενέργεια

■ Περιβάλλον

■ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

■ Υγεία

 

Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων 

Στο πρώτο πρόγραμμα χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια 15.000 έως 200.000 ευρώ, με επιδότηση έως 40%, η οποία μπορεί να φτάσει το 50% εάν προσληφθεί νέο προσωπικό. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τουρισμό, λιανικό εμπόριο και εστίαση.

Οι επενδύσεις μπορούν να αφορούν τον εκσυγχρονισμό κτιριακών και άλλων υποδομών, αυτοματοποίηση λειτουργιών μέσω χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών ή επανασχεδιασμό και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ανδιάρθρωσης, design κ.λπ., αλλά και συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια και αμοιβές τρίτων.


Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Το δεύτερο πρόγραμμα που αφορά στους οκτώ κλάδους προτεραιότητας απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις με χρηματοδότηση επενδύσεων για τη δημιουργία τους μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ κατά 100%.

Οι ακριβείς κατηγορίες δραστηριότητας (όπως προσδιορίζονται από τον κωδικό δραστηριότητας) θα ανακοινωθούν μαζί με την πρόσκληση ενδιαφέροντος – θα εξαιρούνται το λιανικό εμπόριο και η εστίαση.

Δικαιούχοι θα είναι πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από το 1991 και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ή αν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας (δηλαδή μπορούν να εργάζονται με μπλοκάκι).

Δικαιούχοι είναι και ενώσεις προσώπων εφόσον καλύπτουν όλοι τις προϋποθέσεις. Χρηματοδοτούνται η απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού (για την κατηγορία αυτή μέχρι 40%), τα λειτουργικά έξοδα (όπως ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή τηλεφωνία), έξοδα φιλοξενίας σε «θερμοκοιτίδες» (παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, το κόστος ενός μισθωτού υπαλλήλου για έναν χρόνο, γενικό εξοπλισμό κ.λπ.

 

Ενίσχυση απασχόλησης πτυχιούχων

To πρόγραμμα αυτό αφορά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν το 1991 και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ή εργάζονται χωρίς να είναι μισθωτοί.

Χρηματοδοτεί την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας με την οργάνωση επαγγελματικού χώρου και απευθύνεται σε ευρύτατο κύκλο ειδικοτήτων, όπως γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι, ξεναγοί, χημικοί, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, αναλυτές προγραμματιστές, λογιστές, κοινωνιολόγοι και πολλοί άλλοι.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες εστίασης και το λιανικό εμπόριο (εκτός εάν εντάσσεται στη βασική δραστηριότητα, όπως η πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων για κτηνιάτρους). Χρηματοδοτούνται κατά 100% δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ για επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού (ειδικά για την κατηγορία αυτή μέχρι 40%), λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος ενός υπαλλήλου για έναν χρόνο, γενικός εξοπλισμός.

 

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. Χρηματοδοτούνται δαπάνες από 15.000 έως 150.000 ευρώ, μέχρι 40%, για εκσυγχρονισμό κτιριακών και λοιπών υποδομών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, πιστοποιήσεις, προβολή και προώθηση προϊόντων κ.λπ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.