Έσοδα 200 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Έσοδα 200 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ έχει εισέλθει στον κρατικό κορβανά (έχουν βεβαιωθεί 316 εκατ. ευρώ) από τους φορολογουμένους που έκαναν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των 53.000 φορολογουμένων που εντάχθηκαν στην ανωτέρω ρύθμιση δεν παρουσιάστηκε οικειοθελώς αλλά αντίθετα κλήθηκε από την εφορία να δώσει εξηγήσεις, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία δηλωθέντων και περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, χρήση της διάταξης έκαναν και οι φορολογούμενοι στους οποίους είχε προσδιοριστεί φόρος με βάση τα ευρήματα του ελέγχου. Οσοι λοιπόν έσπευσαν στην εφορία, το έπραξαν για να πληρώσουν λιγότερους φόρους σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα (αυξημένα πρόστιμα μέχρι και 120%).

Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν εμφανιστεί –μέχρι στιγμής τουλάχιστον– φορολογούμενοι για να αποκαλύψουν αδήλωτα εισοδήματα.

Οσοι εμφανίστηκαν οικειοθελώς, προχώρησαν σε μικροδιορθώσεις παλαιότερων δηλώσεων από τους οποίες το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει κανένα όφελος.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που έχει εισπραχθεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα ξεπερνά τις προσδοκίες της φορολογικής διοίκησης που υπολόγιζε να εισπραχθούν 200 εκατ. ευρώ Ωστόσο, επικρατεί προβληματισμός στη φορολογική διοίκηση, καθώς αρκετά από τα ποσά που έχουν εισπραχθεί δεν αποκλείεται να επιστραφούν, καθώς οι χρήσεις που ελέγχθηκαν ενδέχεται να έχουν παραγραφεί σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί 53.000 φορολογούμενοι.

Το ποσό που έχουν αποκαλύψει-αποδεχθεί ανέρχεται στα 3,67 δισ. ευρώ (μέχρι 9/6/2017).

Εχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής 200 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά που αποκαλύπτονται κυμαίνονται από 100.000 έως 300.000 ευρώ.

Οσοι ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει σε 30 ημέρες ή διαφορετικά να υπαχθούν στη ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφορία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, εκτός των στοιχείων που θα αποκαλύψουν οι φορολογούμενοι, συνολικά των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων ακόμα και για τη χρήση που αφορά η δήλωση που θα υποβάλουν. Επί της ουσίας, η υποβολή της εθελουσίας δήλωσης δεν σημαίνει ότι παράγεται οριστικό αποτέλεσμα για τον φορολογούμενο και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Ο φόρος που θα κληθούν να καταβάλουν ξεκινάει από το 30% της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και φθάνει μέχρι και το 60% ανάλογα με την περίπτωση και τον χρόνο απόκρυψης.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα.
Για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις 31.5.2017 και μέχρι το πέρας της προθεσμίας (30.9.2017), ο τυχών οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 12% του κυρίου φόρου.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου, ο πρόσθετος φόρος ανέρχεται στο 36%, ενώ σε διαφορετική περίπτωση στο 18%.

 

Πηγή: Καθημερινή

Leave a Reply

Your email address will not be published.