Εργάζεστε την 25η Μαρτίου; Δείτε πώς θα πληρωθείτε

Εργάζεστε την 25η Μαρτίου; Δείτε πώς θα πληρωθείτε

Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις έξι υποχρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους και εξομοιώνεται πλήρως προς Κυριακή. Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές του έτους,
Εφέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο και ως εκ τούτου δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα για τους εργαζομένους με 5θήμερο και με 6η ημέρα το Σάββατο.

Έτσι οι εργαζόμενοι: α) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, ανεξάρτητα αν θεωρούνται υπάλληλοι ή εργάτες, που έχουν εργασθεί από τη Δευτέρα 20 μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 και έχουν εξαντλήσει την υποχρέωσή τους για προσφορά 40ωρης εργασίας, δικαιούνται αρχικά έξη (6) ημερομίσθια, όπως όλες τις λοιπές εβδομάδες του χρόνου.

Την εβδομάδα όμως αυτή λόγω της υποχρεωτικής αργίας της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3755/1957, δικαιούνται ακόμη ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και συνολικά δικαιούνται επτά (7) ημερομίσθια.
β) Αν αμείβονται όμως με μισθό, ανεξάρτητα πάλι της ιδιότητάς τους (υπάλληλοι ή εργάτες), λόγω νομοθετικού κενού κατά την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, παρότι δεν είχαν υποχρέωση να εργασθούν την εβδομάδα αυτή 40 αλλά, (αφαιρουμένων των ωρών εργασίας τους της 6ης ημέρας η οποία είναι αργία και γι αυτούς), μόνο 32 ώρες, δεν δικαιούνται 1/25ο επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους, λόγω της αργίας (βλ. έγγραφο Υπ. Εργασίας αριθμ. 1643/1987).
γ) Οι εργαζόμενοι όμως που απασχολούνται με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία και αμείβονται με ημερομίσθιο κατά την εβδομάδα αυτή θα εργασθούν από την Δευτέρα 20 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, δηλαδή για πέντε ημέρες επί 6ώρες και 40΄ την ημέρα, αλλά θα λάβουν, με βάση την παραπάνω διάταξη του έτους 1957, ένα ακόμη ημερομίσθιο, αυτό της αργίας της 25ης Μαρτίου δηλαδή έξη (6) ημερομίσθια.

Και στις δύο παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων (εργαζόμενοι με 5θήμερο ή 6ήμερο και αμειβόμενοι με μισθό ή με ημερομίσθιο), αν εργάζονται σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με το BΔ, κατά τις Κυριακές και αργίες, θα λάβουν τις αποδοχές τους της ημέρας αυτής, για όσες ώρες εργασθούν, με προσαύξηση 75%.

Η προσαύξηση αυτή, αν τους καταβάλλονται υψηλότερες αποδοχές από αυτές της ΣΣΕ στην οποία υπάγονται ή της ΕΓΣΣΕ (νόμιμες) είναι δυνατόν κατά το νόμο, κατά την κρίση του εργοδότη, να υπολογισθεί στις νόμιμες μόνο αποδοχές τους και όχι στις υψηλότερες καταβαλλόμενες. Τόσο στους εργαζόμενους με 5θήμερο όσο και με 6ήμερο στις επιχειρήσεις αυτές, για τους οποίους έχει προγραμματισθεί η ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) ως ημέρα ανάπαυσής τους (ρεπό), ενώ δεν θα εργασθούν, οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής του ρεπό τους, δηλαδή θα λάβουν, σύμφωνα με τα παραπάνω επτά (7) ημερομίσθια την εβδομάδα αυτή, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν πλήρη τον μισθό τους χωρίς επιπλέον αποδοχές.

Απασχόληση εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις κατά την ημέρα αυτή, εκτός από τις παραπάνω, δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, ούτε χορηγείται άδεια εργασίας από το ΣΕΠΕ, όπως προβλέπεται για τις Κυριακές του έτους.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (3 βάρδιες), είτε εργάζονται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο, για τους οποίους έχει προγραμματισθεί ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) η ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) και αμείβονται με ημερομίσθιο, δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή αφού θα έχουν ρεπό, αλλά θα λάβουν κανονικά το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, φυσικά χωρίς καμία προσαύξηση, αφού, σύμφωνα με το νόμο και τη νομολογία, η καταβολή της προσαύξησης 75% προϋποθέτει πραγματική μόνο απασχόληση.

Τέλος για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αργούν τις Κυριακές και τις αργίες του έτους και απασχολούνται με 5θήμερο δεν επιτρέπεται να προγραμματίζεται ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) σε ημέρα επίσημης υποχρεωτικής αργίας, όπως η 25η Μαρτίου.

Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία των μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο πριν και μετά το Σάββατο 25 Μαρτίου, τους στερεί το δικαίωμα να ζητήσουν αμοιβή για την ημέρα αυτή (25/3). Αντίθετα, αν η απουσία γίνει μόνο την προηγουμένη ή μόνο την επομένη, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, οφείλεται και το ημερομίσθιο του Σαββάτου 25/3ου.

Η ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) για όσους εργαζομένους γενικά είχε προγραμματιστεί με την ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας.

Όσον αφορά την ασφαλιστική απεικόνιση των εργαζομένων τόσο αυτοί που θα λάβουν κατά την εβδομάδα από 20 μέχρι 24 Μαρτίου επτά (7) ημερομίσθια λόγω της αργίας όσο και αυτοί που θα λάβουν έξη (6) ημερομίσθια θα ασφαλισθούν κανονικά για έξη (6) ημέρες

 

Πηγή: enikonomia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.