3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερβίων Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, που εδρεύει στα Σέρβια Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ds0h

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.