Πως συστήνω επιχείρηση σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να ιδρύσετε μια νέα επιχείρηση ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να απευθυνθείτε στο οικείο εθνικό σημείο επικοινωνίαςώστε να ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα αυτή.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να ανοίξετε:

  • δική σας επιχείρηση (ακόμα και ως ατομική επιχείρηση) σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ (ή στην Ισλανδία, τη Νορβηγία ή το Λιχτενστάιν)
  • υποκατάστημα υπάρχουσας επιχείρησης η οποία έχει έδρα στην ΕΕ και είναι ήδη καταχωρισμένη σε μια χώρα της ΕΕ.

Οι απαιτήσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα – αλλά η ΕΕ παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν ορισμένους στόχους:

epixeiro.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.