Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Αντωνίου και Κρανιώνα

Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Αντωνίου και Κρανιώνα

Στο πλαίσιο της διαπίστωσης της ωφέλειας των έργων, είτε όσων έχουν ολοκληρωθεί είτε όσων βρίσκονται σε εξέλιξη από την Περιφερειακή Αρχή – Π.Ε. Καστοριάς, επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου, η  Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη,  στις Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Αγίου Αντωνίου και Κρανιώνας, καθώς και στον Νέο Οικισμό Κορεστείων.

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου, συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Τοπικού Δέσποινα Μαζγαλτζίδου και πολίτες της περιοχής και επισκέφτηκαν:

 • τα Παράλληλα έργα αναδασμού που βρίσκονται σε εξέλιξη, έργο προϋπ.: 1.150.000,00€
 • το Οδικό Δίκτυο Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής και  συντήρησής του, προϋπ.: 430.000,00€
 • και το συνοδό έργο Διαγραμμίσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς, προϋπ.: 37.000,00€

 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 • Στην Τοπική Κοινότητα Κρανιώνασυνομίλησε με αγρότη της περιοχής και επισκέφτηκαν:
 • τα Παράλληλα έργα αναδασμού, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, προϋπ.: 700.000,00€

ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε αναφορά και σε άλλα έργα – μελέτες-δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη  περιοχή Κορεστείων, όπως:

 • Προσβάσεις στις κτηνοτροφικές και άλλες μονάδες (14 Κτηνοτροφικές,), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Καστοριάς, προϋπ. 7.320.000,00€
 • Μελέτη εκσυγχρονισμού του Αρδευτικού Δικτύου Κορεστείων που έχει ολοκληρωθεί, προϋπ.: 99.299.,50€.
 • Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Δικτύου Κορεστείων, προϋπ.: 1.500.000,00€, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.
 • Προμήθεια υλικών επισκευής υδροληψιών ΤΟΕΒ Κορεστείων, όπου η προμήθεια είναι σε διαδικασία δημοπράτησης, προϋπ. 9.920,00€.
 • Μελέτη Σήμανσης Μονοπατιών, οποία έχει ολοκληρωθεί, προϋπ.: 25.000,00€.
 • Δράση: 1ο Εργαστήριο Πλιθόκτιστων κατασκευών στα Κορέστεια Καστοριάς, που έγινε 30/09-02/10/22, προϋπ. 12.500,00€
 • Δράση: 2ο Εργαστήριο Πλιθόκτιστων κατασκευών στα Κορέστεια Καστοριάς, που θα γίνει 21-22-23/07/23, προϋπ. 14.660,00€

ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.