Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στην Τοπική Κοινότητα Κορομηλιάς

Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στην Τοπική Κοινότητα Κορομηλιάς

Στο πλαίσιο της διαπίστωσης της ωφέλειας των έργων που υλοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Αρχή – Π.Ε. Καστοριάς, επίσκεψη πραγματοποίησε η  Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη  και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, υπεύθυνος ΤΟΕΒ Δυτ. Μακεδονίας Θωμάς Μάνος στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Κορομηλιάς, τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Εκεί, συναντήθηκαν με την Αντιπρόεδρο της Τ.Κ. Ευμορφύλη  Ευσταθιάδου, τον  Πρόεδρο και Γραμματέα του ΤΟΕΒ  Αθανάσιο Κωνσταντίνου και Μιχάλη Νεστραμιώτη, καθώς  και μέλη του συμβουλίου της κοινότητας, και επισκέφτηκαν κάποια από τα έργα.

Πιο συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν :

  • Το ιστορικό, τοξωτό Πέτρινο Γεφύρι της περιοχής, όπου είχαν γίνει εργασίες  συντήρησης, προϋπ. 10.000,00 €.
  • Το αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, όπου πραγματοποιήθηκαν επισκευές προϋπ. 9.000,00€
  • Το αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Κορομλιάς – Κολοκυνθούς, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση αγωγού, προϋπ. 110.000,00€

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε άλλα έργα – μελέτες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή, όπως:

  • Επισκευές στο Αρχονταρίκι της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Κορομηλιάς, προϋπ.96.000,00€
  •  Προσβάσεις στις κτηνοτροφικές και άλλες μονάδες (7 Κτηνοτροφικές, 1 Μεταποιητική, και ο δρόμος προς την γεφυροπλάστιγκα), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με την Δήμο Καστοριάς, προϋπ. 7.320.000,00€
  • Μελέτη α) εκσυγχρονισμού και β) επέκτασης του Αρδευτικού Δικτύου Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, προϋπ. 133.895,14€. (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί)
  • Εκσυγχρονισμό του Αρδευτικού Δικτύου Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, προϋπ. μελέτης: 1.500.000,00€.
  • Επέκταση αρδευτικού δικτύου από το  Δάσος Μεσοποταμίας προς Παλαιά σφαγεία, προϋπ. 2.000.000,00€. Το συγκεκριμένο έργο θα αρδεύει 1.500 επιπλέον στρέμματα. Συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού για τον εκμηδενισμό του ενεργειακού κόστους, άρα και του κόστους παραγωγής. Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς βρίσκονται  σε διαδικασία έκδοσης των τελευταίων αδειοδοτήσεων, έχοντας εξασφαλίσει μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό των 2.000.000,00 € και επίκειται η ένταξη του έργου το προσεχές διάστημα.

 

 

 

  επίσκεψη Κορομηλιά επίσκεψη Κορομηλιά επίσκεψη Κορομηλιά επίσκεψη Κορομηλιά επίσκεψη Κορομηλιά επίσκεψη Κορομηλιά

Leave a Reply

Your email address will not be published.