Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δ. Κοζατσάνη στην Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς

Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δ. Κοζατσάνη στην Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς

Την Συντήρηση – Αποκατάσταση των γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς, επισκέφτηκε την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023, η  Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη.

Το έργο συν. προϋπολογισμού 109.700,00€  (α φάση 74.000€ και β φάση 35.700€) περιλάμβανε όλες  τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των  δύο γεφυρών, ενώ ταυτόχρονα έγινε ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και αρμών διαστολής. Όσον αφορά τη γέφυρα των Μανιάκων επεκτάθηκε το μεταλλικό κιγκλίδωμα καθ΄ ύψος για λόγους ασφαλείας και κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο. Επίσης, στην γέφυρα Ποριάς εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών σκυροδέματος όπου είχε υποστεί φθορές.

Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί έργα και δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, έχοντας ως άμεση προτεραιότητα  την ασφάλεια των πολιτών.

συντήρηση γεφυρών συντήρηση γεφυρών συντήρηση γεφυρών συντήρηση γεφυρών συντήρηση γεφυρών συντήρηση γεφυρών συντήρηση γεφυρών

Leave a Reply

Your email address will not be published.