Επιμορφωτικό σεμινάριο Καθηγητών από το Polyglosson

Επιμορφωτικό σεμινάριο Καθηγητών από το Polyglosson

Επιμορφωτικό σεμινάριο  διάρκειας τεσσάρων ωρών πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα  7  Σεπτεμβρίου  2015  στις εγκαταστάσεις του  ΚΞΓ  POLYGLOSSON.

Στόχος του σεμιναρίου υπήρξε η ενίσχυση της μεταδοτικότητας των καθηγητών, μέσα από την παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας . Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο MACMILLAN ,έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως .

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η κα  Teresa Doguelli  ( Teacher Trainer ) και  ο κος  Francis Baker ( Διευθυντής  της MACMILLAN HELLAS ) .

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου έγινε η παρουσίαση της νέας σειράς  βιβλίων που θα διδάσκονται στο Polyglosson  από την νέα σχολική χρονιά , στα πλαίσια αλλαγής της φιλοσοφίας  της διδασκαλίας  που πλέον δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην βιωματική μάθηση . Η συστηματική χρήση της γλώσσας έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης , στοχεύοντας  όχι μόνον στην απόκτηση των πιστοποιητικών , αλλά στο να αποκτά ο σπουδαστής την άνεση χρήσης  της γλώσσας εφ’όρου ζωής .

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου έγινε παρουσίαση των τεχνικών μέσω των οποίων ο καθηγητής μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών στην τάξη , αλλά και να τους προσφέρει κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα .

Διατηρώντας την πεποίθηση ότι το κλειδί της επιτυχίας στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας βρίσκεται στην ευστοχία της διδακτικής μεθόδου και τη μεθοδικότητα του καθηγητή , το ΚΞΓ POLYGLOSSON με αυτήν του την πρωτοβουλία επενδύει στο διδακτικό του προσωπικό ,προσφέροντας του την ευκαιρία για περαιτέρω και ουσιαστική επιμόρφωση .

Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΞΓ POLYGLOSSON

Αθ. Διάκου 32 – τηλ. 24670 81300

Leave a Reply

Your email address will not be published.