Επιδοτούμενα σεμινάρια στον εκπαιδευτικό όμιλο KLS

To KLS (Πτολεμαίων 3, 2ος όροφος Καστοριά) σας καλεί να κάνετε αίτηση για τα επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-25, του ΟΑΕΔ για εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Διάρκεια 32 ωρών Χ 5€ = 160,00€ επιδοτούμενο ποσό/άτομο (εκτός ωραρίου εργασίας)

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)

2. Υπεύθυνη δήλωση

3. Φ/Α Ταυτότητας

4. Φ/Α Τραπεζικού Βιβλιαρίου

5.Φ/Α Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα)

6. Φ/Μ Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ με θεώρηση από “01/03/2015 έως 28/02/2016”

Πληροφορίες-εγγραφές:

ΚLS Πτολεμαίων 3 (2ος όροφος), Καστοριά

Τ: 2467021113

Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-12:00

Αιτήσεις συμμετοχής έως 07/08/2015

 

Πηγή: Εφημερίδα Ορίζοντες

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.