Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»

Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» ενημερώνει τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων ότι θα πραγματοποιηθούν από το φορέα μας επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ (Αφεντούλη Ζήνα , όπως κάθε χρονιά).

· Το επιδοτούμενο ποσό για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται στα 200,00 € / άτομο

· διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες (10 μέρες).

· Ώρες υλοποίησης: απόγευμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, ενεργοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, η επιχείρηση να έχει υποβάλλει την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,06%) και να μην συμμετέχει στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και να απασχολεί από 1- 49 εργαζόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο παρακάτω τηλέφωνο για να δηλώσουν συμμετοχή : 6955015717, Αφεντούλη Ζήνα, email: epidotoumena19@gmail.com

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν έως 16/9/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.