Έως και 19 Απριλίου η καταγραφή ευπαθών ομάδων στον Δήμο Άργους Ορεστικού για την ενίσχυσή τους

Έως και 19 Απριλίου η καταγραφή ευπαθών ομάδων στον Δήμο Άργους Ορεστικού για την ενίσχυσή τους

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δημότες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να υποβάλλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (την προμηθεύονται από αυτό). Εναλλακτικά, μπορούν να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: https://www.argosorestiko.gr/katagrafi-eypathon/ και να την αποστείλουν στο email: o.zisi@argosorestiko.gr

Δικαιούχοι για τις εκάστοτε κοινωνικές παροχές του Δήμου είναι:

· Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι προστατευόμενα, ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.269 €, προσαυξημένο κατά 2.000 € για κάθε παιδί

· Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, με ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 5.269 € προσαυξημένο κατά 2.000 € για κάθε παιδί

· Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στην φροντίδα τους ΑμεΑ, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 € (μη συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως αφορολόγητων επιδομάτων αναπηρίας, προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κλ.π.)

· Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω με ανάγκη υποστήριξης από δεύτερο άτομο και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 € προσαυξημένο κατά 5.000 €

· Έγγαμοι συνταξιούχοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.360 €, καθώς επίσης και συνταξιούχοι με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 5.180 €

· Άτομα που λαμβάνουν ΚΕΑ με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.269 € προσαυξημένο κατά 1.000 € για κάθε ανήλικο παιδί

· Χαμηλόμισθοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.180 €

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση

2. Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα) τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού

5. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση επίκλησης τριτεκνίας ή πολυτεκνίας

6. Διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανηλίκου/ων τέκνου σε περίπτωση επίκλησης μονογονεϊκότητας

7. Γνωστοποίηση πιστοποίησης Αναπηρίας Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ (σε περίπτωση επίκλησης αναπηρίας)

8. Κάρτα ανεργίας (σε περίπτωση επίκλησης ανεργίας).

 

Σημειώνεται ότι:

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα.

Οι άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι.

Προηγούνται όσοι δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία αλλά μισθωμένη.

Κάθε νοικοκυριό δικαιούται να υποβάλλει αίτηση στο όνομα ενός εκ των μελών του.

Τα φιλοξενούμενα άτομα θα πρέπει να προσκομίζουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του παρόχου φιλοξενίας.

Δεν θα πρέπει να υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία, ούτε έσοδα από μίσθωση άλλων ακινήτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2467351319 (κα. Όλγα Ζήση). Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι στο κτίριο του παλαιού Λυκείου στη διεύθυνση Παύλου Μελά 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.