Δήμος Άργους Ορεστικού: Ενημέρωση κτηνοτρόφων για τις επιζωοτίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τουρκία

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους συνημμένους, σ’ αυτό, χάρτες εξέλιξης των επιζωοτιών στην Τουρκία, πατήστε εδώ.
}Εφιστούμε την προσοχή στα μέτρα βιοαφάλειας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι, σε τακτική βάση, στις μονάδες τους, προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση και η εξάπλωση των επιζωοτιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.