Οι παρατηρήσεις και οι διαφωνίες των ΕΝ.ΔΗΜΟ. για το Δημοτικό Συμβούλιο της 16/12/2015

Οι παρατηρήσεις και οι διαφωνίες των ΕΝ.ΔΗΜΟ. για το Δημοτικό Συμβούλιο της 16/12/2015

Μετά απο διαλογική συζήτηση αλλάξαμε σε αρκετά θέματα γνώμη και τελικά τα ψηφίσαμε, παρ’ολο που αρχικά είμασταν αντίθετοι.
Οι διευκρινήσεις μας και οι μειοψηφίες μας στα θέματα του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015.

Ειδική συνεδρίαση

 

Καταψήφιση του κωδικού 6121.01 των προϋπολογισθέντων δαπανών (Έξοδα παράστασης) και διαμόρφωση στις 7.000 από 8.500 ευρώ, με τη λογική ότι το 2015 εντάλθηκαν 4.060 ευρώ και δεν αναμένονται πολύ περισσότερα τέτοια έξοδα παράστασης (κέρδος +1000ευρώ)
Καταψήφιση του κωδικού 6451 των προϋπολογισθέντων δαπανών (Συνδρομές εφημερίδων) και διαμόρφωση στα 500 από 1000 ευρώ με τη λογική ότι το 2015 πληρώθηκαν 300 ευρώ και δεν άνοιξαν νέες εφημερίδες ώστε να δικαιολογούν περισσότερες συνδρομές. (κέρδος +500ευρώ)
Καταψήφιση του κωδικού 6266 των προϋπολογισθέντων δαπανών (Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού) και διαμόρφωση στις 10.000 από 15.000 ευρώ, τα οποία είναι πολλά χρήματα για συντήρηση λογισμικού. Ποιες είναι αυτές οι εξειδικευμένες εφαρμογές που απαιτούν τέτοιο περιοδικό κόστος συντήρησης; Το ύψος του ποσού αφήνει υπόνοιες ότι ο συντηρητής αισχροκερδεί εις βάρος του δήμου και προτείνω αν είναι εφικτό να υποκατασταθεί το συγκεκριμένο λογισμικό απο opensource λογισμικό το οποίο μπορούν να συντηρούν εθελοντικά συνδημότες μας ή φοιτητές στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών. (κέρδος +5000)
Καταψήφιση λόγω σύγχυσης με την ομάδα κωδικών 64 (Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων).
Συγκεκριμένα η ομάδα κωδικών αναφέρεται 2 φορές. Την μία φορά προϋπολογίζονται 21.500 ευρώ και την δεύτερη φορά 150.000 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι λανθασμένος.
Το παραπάνω κέρδος (6.500 ευρώ) προτείνουμε να εγγραφεί ισόποσα στον προϋπολογισμό για θέρμανση, του οποίου τα ποσά έχουν προβλεφθεί στα μισό.
Θέμα 2 (Προϋπολογισμός Κοιν.Επιχ. “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”)
Στον προϋπολογισμό ενώ δεν προβλέπεται, ορθά, αμοιβή καπετάνιου (κωδ. 61.00.0099), λόγω αναστολής της λειτουργίας του καραβιού “Ορεστειάς”, παρόλα αυτά υπάρχουν προβλέψεις συντήρησης και λειτουργίας του κάτι που δημιουργεί παράδοξο. Συγκεκριμένα προβλέπονται 700 ευρώ για ασφάλιστρα (κωδ. 62.05.0003), για επισκευές και συντηρήσεις 2.500 ευρώ (κωδ. 62.07.1003), χαρτόσημα και τέλη καραβιού 400 ευρώ (κωδ. 63.98.0096) και συνδρομή για ραδιοεπικοινωνίες του σκάφους 40 ευρώ (κωδ. 64.05.0010). Συνολικά δηλαδή προϋπολογίζονται 3.640 ευρώ χωρίς να υπάρχει καράβι σε λειτουργία! Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο δεν μας κάλυψαν και καταψηφίζουμε τους συγκεκριμένους κωδικούς,
Προτείνεται πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την μετατροπή του καραβιού “Ολυμπία” σε ηλεκτροκίνητο. Έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του καραβιού ώστε να μπορούμε να προβούμε σε εκτίμηση του προϋπολογισμού . Η πληροφόρησή μας για τα χαρακτηριστικά αυτά εκκρεμεί ώστε να μπορούμε να προτείνουμε το ύψος του κόστους, το οποίο περιλαμβάνει μόνο υλικά. Ευελπιστούμε σε μελλοντική αναμόρφωση να συμπεριληφθεί.
Τακτική συνεδρίαση
Ψηφίζoυμε ΠΑΡΟΝ λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται και των ασαφειών που προκύπτουν από την εισήγηση του απολογισμού.
Θέματα: 10|11|13|15|17|18|20
Καλούμαστε να ψηφίσουμε εν όψει εορτών θέματα που αφορούν επιχορηγήσεις συλλόγων και εκδηλώσεων. Από τη μία πλευρά αντιλαμβανόμαστε τα στενά οικονομικά περιθώρια στα οποία πρέπει να κινηθεί ο δήμος κι από την άλλη την αναγκαιότητα να κρατήσει τον πολιτισμό ζωντανό.
Οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. θεωρούμε ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση των πιστώσεων, που σε ορισμένες εισηγήσεις μοιάζουν προκλητικές για τους καιρούς, αν δούμε τα θέματα που αφορούν τις επιχορηγήσεις συνολικά. Ίσως καταφέρναμε μάλιστα να κερδίσουμε 500 με 1000 ευρώ με προσθαφαιρέσεις, αλλά από την άλλη τα ποσά αυτά δεν είναι ουσιαστικής σημασίας. Κατά συνέπεια θα ψηφίσουμε αυτές τις επιχορηγήσεις με την επιφύλαξη όμως ότι κάποια έξοδα από αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published.