Ένας στους δύο μισθωτούς αμείβεται με μισθό έως 800 ευρώ

Ένας στους δύο μισθωτούς αμείβεται με μισθό έως 800 ευρώ

Με μισθό που δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ αμειβόταν στο τέλος του 2016 ένας στους δύο μισθωτούς. Πρόκειται για συνολικά 849.896 μισθωτούς από τους συνολικά 1.702.524 που απασχολούνται στις 233.151 επιχειρήσεις της χώρας.

Παρά την αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 82.679 μέσα στο 2016, το 50% των νέων θέσεων αφορούν σε εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με μισθούς κάτω των 600 ευρώ. Μάλιστα το 25% των νέων εργαζομένων, αναγκάζεται να υπογράψει πρόσληψη με ευέλικτες μορφές εργασίας και μισθό κάτω των 500 ευρώ μεικτά.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού που υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος, στο σύστημα «Εργάνη», όλοι οι εργοδότες κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι.

Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατέθεσαν τους σχετικούς πίνακες στο υπουργείο, ανέρχονταν στο τέλος του προηγούμενου έτους σε 233.151 από 222.281 που είχαν καταθέσει αντίστοιχους πίνακες το 2015 (αύξηση κατά 10.870 επιχειρήσεις ή 4,89%).

Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε αυτές ανέρχεται σε 1.702.524, αυξημένος κατά 82.679 νέους εργαζόμενους σε σχέση με το 2015 (1.619.845) ή κατά 5,1%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο μέσος μισθός ανήλθε σε 1.060 ευρώ έναντι 1.019 ευρώ το 2015, ήτοι η μέση αύξηση των αποδοχών δεν ξεπέρασε το 4%.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική συγκέντρωση του εργατικού δυναμικού σε πολύ λίγες, μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς το 44% των εργαζόμενων, ήτοι 781.745 άτομα, απασχολούνται στο 1,6% των επιχειρήσεων (3.790 σε σύνολο 233.151).

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2016 ανέρχονται σε 233.151, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 275.044.

Το 88,79% των επιχειρήσεων (207.030), έχουν από 1-10 εργαζόμενους. Το 73,76% των επιχειρήσεων, ήτοι 171.977 επιχειρήσεις απασχολούν από 1-4 εργαζόμενους η κάθε μία και συνολικά το 17,129% του συνόλου των εργαζόμενων. Υπάρχουν και 68.560 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Από τις 233.153 επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι 132.459 είναι ατομικές επιχειρήσεις και ακολουθούν 35.673 Ομόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ) και 20.648 Ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ), ενώ υπάρχουν και 6.225 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες που αναμένεται να αυξηθούν, λόγω των αλλαγών στην φορολογία και τις εισφορές.

 

Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ΕΔΩ

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.