Προσλήψεις 36 μόνιμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ

Προσλήψεις 36 μόνιμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ

Σε προσλήψεις 36 μονίμων υπαλλήλων θα προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το σχετικό αίτημα για τις μόνιμες θέσεις, σύμφωνα με το Έθνος, έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και η προκήρυξη με τον αριθμό 2Κ/2016 είναι έτοιμη προς έκδοση. Όλες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των διανομέων για την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Β/μιας Εκπαίδευσης ή ΜεταΒ/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’, η οποία να είναι σε ισχύ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.