Συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του  Σωματείο  Κοινωνικών  δομών Νομού  Καστοριάς  «Η  ΕΛΠΙΔΑ» (συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικές Δομές: «Βοήθεια  στο  σπίτι»,  «Βρεφονηπιακοί  σταθμοί»,  «ΚΔΑΠ»  κλπ. Με  την  υπ’  αριθμ.  113/2010  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Καστοριάς ιδρύθηκε Σωματείο Κοινωνικών Δομών Νομού Καστοριάς «Η  ΕΛΠΙΔΑ» με  έδρα  την  Καστοριά  και  εγγράφηκε  νόμιμα  στο  Βιβλίο  Αναγνωρισμένων  Σωματείων  του  Πρωτοδικείου  Καστοριάς  με  αύξοντα  αριθμό  86/22-06-2010. Μετά  την  ψηφοφορία  των  μελών  την 23-06-2015 και  την  σύγκλιση  όλων  των  εκλεγέντων μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν τα νέα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο:

  1. Καλλιόπη Σιαπάζη, Πρόεδρος
  2. Παρασκευή Κάσσου, Αντιπρόεδρος
  3. Αναστάσιος Ιωαννίδης, Γραμματέας
  4. Φανή Σαμαρά, Ταμίας
  5. Κυριάκος Εγρές, Μέλος
  6. Χρυσούλα Πηγατσιώτη, Μέλος
  7. Βερονίκη Κωτσάκη, Μέλος

Leave a Reply

Your email address will not be published.