«Ελλάδα 2021»: Οι Δήμοι υπαίτιοι που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα

«Ελλάδα 2021»: Οι Δήμοι υπαίτιοι που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα

Σε συνέχεια του χθεσινού μας θέματος σχετικά με το πρόγραμμα«Ελλάδα 2021» και την μία ένταξη της Καστοριάς σε αυτό η απάντηση της επιτροπής είναι η εξής:

“H πλατφόρμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» λειτούργησε από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Ιουλίου του 2020, και είχε σκοπό να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή πολιτών, Δήμων, φορέων, κλπ. Μέχρι και την τελευταία ημέρα της λειτουργίας της κατατέθηκαν συνολικά 1733 προτάσεις.
Στο διάστημα αυτό, 118 Δήμοι κατέθεσαν προτάσεις και αυτοί απεικονίζονται στον χάρτη. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» συμπεριέλαβε όλους τους Δήμους οι οποίοι κατέθεσαν πρόταση χωρίς να μπει σε καμία διαδικασία επιλογής. Όσοι Δήμοι δεν σημειώνονται στον χάρτη, δεν έχουν καταθέσει πρόταση στην πλατφόρμα της Επιτροπής.”

Με απλά λόγια σημαίνει πως ενώ υπήρξαν προτάσεις στους δήμους της περιοχής μας και είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δεν προχώρησαν σε καμία κατάθεση πρότασης. Σε μια περιοχή που πονάει οικονομικά κάποιοι βοηθούν στην πλήρη εξαφάνιση της.

Leave a Reply

Your email address will not be published.