ΕΛΓΑ: Αναγγελία δηλώσεων ζημιάς για την καλλιέργεια φασολιών

Καλούνται οι παραγωγοί της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού, της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας και της Τοπικής Κοινότητας Λακκωμάτων, των οποίων η καλλιέργειαφασολιών υπέστη ζημιές από την ανεμοθύελλα που επήλθε την 11/10/2015, να προσέρχονται στους αντίστοιχους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις ζημιάς.

Οι δηλώσεις ζημιάς αφορούν την ανωτέρω καλλιέρνειατης Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού. της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας και της Τοπικής Κοινότητας Λακκωμάτων.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς είναι η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 (26-10-2015).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :

  • Ολοκληρωμένο 2015 (στο οποίο να είναι δηλωμένα τα αγροτεμάχια των ζημιωθείσας καλλιέργειας),
  • Ταυτότητα,
  • Βιβλιάριο τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού και της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας, κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327), και στην Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α. της Τοπικής Κοινότητας Λακκωμάτων, κα Όλγα Ζήση (τηλ. 2467351319).

Leave a Reply

Your email address will not be published.