Εκλογές στη ΝΟ.Δ.Ε. Καστοριάς

Εκλογές στη ΝΟ.Δ.Ε. Καστοριάς

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Υπεύθυνων Θεματικών Τομέων Δράσης της ΝΟ.Δ.Ε. Νέας Δημοκρατίας του Ν. Καστοριάς

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο των εσωκομματικών εκλογών 2016.

Οι υποψηφιότητες όλων των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Καστοριάς (Γράμμου 3)(1ος όροφος) από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 από ώρα 17:00μ.μ. μέχρι και τη Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 ώρα 20:00μ.μ. Μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν φωτοτυπικό αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  • Ειδικότερα οι υποψήφιοι για την Προεδρία των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων θα πρέπει, την υποβολή της έγγραφης υποψηφιότητάς τους να την συνοδεύουν απαραιτήτως υπογραφές 20 μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο.
  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, που είναι εγγεγραμμένα στις Τοπικές Οργανώσεις του κάθε Καλλικρατικού Δήμου.
  • Τέλος δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Τοπικής Δημοτικής Οργάνωσης κάθε Καλλικρατικού Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά 9:30πμ – 12:30 στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Καστοριάς (Τηλ. Επικοινωνίας 2467083714 – 715 & 6907591845

Leave a Reply

Your email address will not be published.