Εκλογική… συνάντηση στο Δήμο Άργους

Εκλογική… συνάντηση στο Δήμο Άργους

Δημόσια πρόσκληση στους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, στις ενώσεις προσώπων, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς επίσης σε κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στη διενέργεια εκλογών απευθύνει ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού. Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου διάθεσης των χώρων κατά την περίοδο προς τις εκλογές, καθώς και άλλων λεπτομερειών απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.