Εκδηλώσεις για τον Δεκαπεντάυγουστο στη Διποταμία

Εκδηλώσεις για τον Δεκαπεντάυγουστο στη Διποταμία

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Διποταμίας για τον Δεκαπενταύγουστο.
14/8/2015 Γιώργος & Λάζος Ιωαννίδης
15/8/2015 Γιώργος Σιαμλίδης – Παναγιώτης Χωλόπουλος – Νίκος Κουρουκλίδης – Γιάννης & Αβράαμ Γκόσιος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.