Έρχεται η αυξημένη έκτακτη εισφορά

Έρχεται η αυξημένη έκτακτη εισφορά

Ξεκινάνε οι φορολογικές επιβαρύνσεις τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, όπως είναι ο νέος ΕΝΦΙΑ και η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχουν όμως και άλλες που έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται, αλλά ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει το πλήγμα τους στα εισοδήματα των φορολογούμενων. Για την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης ο λόγος η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από τη μισθοδοσία του Αυγούστου αλλά θα ολοκληρωθεί με το εκκαθαριστικό του 2016.
Πιο συγκεκριμένα, η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης άλλαξε από τον Αύγουστο επί τα χείρω για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. Η κλίμακα διαμορφώθηκε ως εξής:
12.001 – 20.000 ευρώ: 0,7%
20.001 – 30.000 ευρώ: 1,4%
30.001 – 50.000 ευρώ: από 1,4% αύξηση σε 2%
50.001 – 100.000 ευρώ: από 2,1% σε 4%
100.001 – 500.000 ευρώ: από 2,8% σε 6%
500.001 ευρώ και πάνω: από 2,8% σε 8%

Η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης  ξεκίνησε, όπως αναφέρθηκε, από τον Αύγουστο. Μόνο που η αυξημένη εισφορά ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015, δηλαδή για το σύνολο του φετινού εισοδήματος. Το υπουργείο Οικονομικών “έκανε την χάρη” στους φορολογούμενους που πιάνονται στην αύξηση της εισφοράς να τους βεβαίωση την αυξημένη εισφορά που αναλογεί στους πρώτους επτά μήνες του έτους με το εκκαθαριστικό του 2016.

Παράδειγμα
Μισθωτός έχει φέτος ετήσιο εισόδημα από μισθούς ύψους 45.000 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης που αντιστοιχεί στο εισόδημά του με βάση την αρχική κλίμακα είναι 630 ευρώ (συντελεστής εισφοράς 1,4%). Με την αύξηση του συντελεστή της  εισφοράς στο 2% ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει συνολικά 900 ευρώ, δηλαδή 270 ευρώ περισσότερα. Από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο θα του παρακρατηθούν επιπλέον 135 ευρώ. Με το εκκαθαριστικό του 2016 θα του βεβαιωθούν και τα υπόλοιπα 135 ευρώ που αντιστοιχούν στους πρώτους μήνες του 2015.

Φουσκωμένη θα είναι η εισφορά αλληλεγγύης στο εκκαθαριστικό του 2016 και για τους φορολογούμενους που έχουν πολλαπλές πηγές εισοδήματος (π.χ. μισθούς και ενοίκια) καθώς το εισόδημα αθροίζεται και η εισφορά υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του συνολικού εισοδήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.