Nέες εξελίξεις στο σύστημα εισαγωγής ετοίμων γουνοποιητικών ενδυμάτων στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση

Nέες εξελίξεις στο σύστημα εισαγωγής ετοίμων γουνοποιητικών ενδυμάτων στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση

Το σχετικό διάταγμα έχει υπογραφεί από όλες τις κυβερνήσεις που θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα εισαγωγής γουναρικών.  Εκρεμμεί η ψήφιση του από τα Κοινοβουλία των κρατών μελών της Ομοσπονδίας.

Από την επόμενη εβδομάδα θα πάνε σχετικές οδηγίες στις υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος. Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στη γούνα γιατί ο κλάδος ειναι μικρός και αργότερα θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα προιόντα. Ουσιαστικά δηλαδή δοκιμάζεται ένα σύστημα που στόχο έχει να διαπιστωθούν τα πλεονεκτήματα, αδυναμίες κλπ και ακολούθως θα εφαρμοστεί και στα άλλα προιόντα.

Έγινε αναφορά στο παρόν καθεστώς που έχει ως αποτέλεσμα το 60% των γουνοποιητικών προιόντων  να εισάγονται παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Το κόστος του κάθε τσίπ θα είναι $1 και το οποίο θα περιέχει μέσα εκτός από την περιγραφή του προιόντος και στοιχεία όπως το κόστος αγοράς και η τιμή πώλησης.   Στο site της εφορίας έχουν ήδη ανέβει οι σχετικές πληροφορίες.

 

Χρονοδιάγραμμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1η Απριλίου 2016 Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα(GS1). Η κάθε εταιρεία θα πάρει έναν «μοναδικό αριθμό» Gobal Company Prefix (GCP) and Global Location Number (GLN) από το σύστημα. Όσα παλτά εισαχθούν στη Ρωσία μέχρι την 1η Απριλίου θα θεωρούνται ως παλιό εμπόρευμα ενώ όσα εισαχθούν αμέσως μετά θα μπουν στο νέο σύστημα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προμηθευθούν τον σχετικό εξοπλισμό το ύψος του οποίου κυμαίνεται στα $2.500 για να «γράφουν» τα τσιπάκια. Σε διαφορετική περίπτωση αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εταιρείας που θα τα παραγγείλουν.

20η Απριλίου 2016 Θα πρέπει μέσω της ειδικής φόρμας να έχουν καταχωρήσει τα εμπορεύματα τους. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου  άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσουν παράταση στη συγκεκριμένη προθεσμία λόγω του όγκου που πρεπει να καταγραφεί
1η Οκτωβρίου Μέχρι τότε, διαβεβαίωσαν προφορικά ότι δεν θα γίνει κανένας έλεγχος. Δίνεται δηλαδή η περίοδος αυτή ως περίοδος προσαρμογής. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν έλεγχοι, όσα παλτά δεν έχουν το chip θα κατάσχονται και θα καταστρέφονται

Ειδικές Παρατηρήσεις

  • Το νέο σύστημα θεωρείται πολύ δύσκολο να παραβιασθεί και να παραχθούν πλαστά αντίγραφα
  • Ο έμπορος μπορεί να βγαλεί εκτός ρωσίας όποιο αριθμό από τα ειδικά αυτά καρτελάκια αφού έχει προηγουμένως ενημερώσει το τελωνείο ότι τα βγάζει εκτός Ρωσίας για να τα δώσει στον κατασκευαστή προκειμένου να περαστούν απευθείας αυτά στα παλτά που θα εισαχθούν.
  • Τα «καρτελάκια» μπορούν να δημιουργηθούν πριν την εισαγωγή των παλτών στη Ρωσία ώστε να είναι έτοιμα και να περαστούν στα παλτά μόλις ο εισαγωγέας τα πάρει.
  • Η συζήτηση στο μεγαλύτερο μέρος της επικεντρώθηκε στο τι πρόκειται να γίνει με τα παλτά που ήδη έχουν στην κατοχή τους. Ο υφυπουργός εμπορίου καθώς και οι προσιστάμενοι της εφορίας και του τελωνείου στην αρχή ήταν ιδιαίτερα ασαφείς για το καθεστώς των παλιών εμπορευμάτων, αναφέροντας απλώς ότι το σύστημα θα είναι απλοποιημένο για αυτά τα εμπορεύματα.  Ακολούθως από τους προισταμένους των διευθύνσεων στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου αναφέρθηκε ότι για τα παλιά εμπορεύματα που δεν υπάρχουν έγγραφα εισαγωγής θα πρέπει να τα δηλώσουν στο τελωνείο και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν. Επί ποιας βάσης θα γίνει ο υπολογισμός δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη απάντηση.
  • Εάν δεν έχει ψηφιστεί από τα Κοινοβούλια των κρατών της Ρωσικής Ομοσπονδίας ο σχετικός νόμος θα υπάρξει παράταση ενός μήνα.
  • Το σύστημα θα εφαρμοστεί σε όσα γουνοποιητικά προιόντα εισάγονται ή εσωτερικά παράγοντα με τον κωδικό 43. Καλύπτει μονο ρούχα όχι καπέλα ούτε αξεσουάρ.
  • Σε σχέση με όσα είχαν ανακοινώσει το Σεπτέμβριο στην αντίστοιχη εκδήλωση βρίσκονται πίσω ιδιαίτερα στους χρόνους που είχαν ανακοινώσει

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.