Εγκρίθηκε η Υποβολή Πρότασης για τη «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Ασπροκκλησιάς», προϋπ. 300.000,00€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίθηκε η Υποβολή Πρότασης για τη  «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Ασπροκκλησιάς», προϋπ. 300.000,00€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Ασπροκκλησιάς»,  προϋπολογισμού 300.000,00 €, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)», Κωδικός Πρόσκλησης : Π85-5, ενέκρινε με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση της στις 04 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με το αντικείμενο της μελέτης θα γίνει τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής και η μελέτη ενός νέου αρδευτικού δικτύου για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης, συνολικής έκτασης περ. 4.000 στρεμμάτων, αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό της περιοχής.

Το υπό μελέτη αρδευτικό Δίκτυο αποτελεί την συνέχεια της μελέτης του Φράγματος της Ασπροκκλησιάς, η οποία έχει ολοκληρωθεί, και σύμφωνα με την οποία θα διασφαλιστεί η ταμίευση νερού από το ρέμα Λιόκου και η επάρκεια των απαιτούμενων αναγκών ύδρευσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, για το αρδευτικό προτείνεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου δίπλα στο φράγμα, μιας λιμνοδεξαμενής νότια του οικισμού της Ασπροκκλησίας και η δημιουργία δικτύου με τις απαιτούμενες προδιάγραφες, ώστε να επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Κτηματικής περιοχής της Τοπικής κοινότητας Ασπροκκλησίας του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Στην παραπάνω μελέτη συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών Μελετών, Σχεδίων και των Τευχών Δημοπράτησης ώστε στην επόμενη φάση να μπορέσει να δημοπρατηθεί η κατασκευή του έργου.

Η Περιφερειακή Αρχή με έργα και πράξεις επενδύει στον πρωτογενή τομέα και υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομών για την στήριξη και ανάπτυξή του, θέτοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση των αγροτών στις βασικές της προτεραιότητες!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.