Έγκριση όρων Διακήρυξης για τις “Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς – Δήμος Καστοριάς

Έγκριση όρων Διακήρυξης για τις “Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς – Δήμος Καστοριάς

Την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς – Δήμος Καστοριάς – Β’ ΦΑΣΗ»  ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 01 Αυγούστου 2023 .

Με το έργο αυτό, που υπενθυμίζεται ότι είναι  προϋπολογισμού: 7.320.000,00 €, θα εκτελεσθούν εργασίες βελτίωσης  της βατότητας σε 80 θέσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Καστοριάς. Το συνολικό μήκος των οδών που θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι 74χλμ. και θα ωφεληθούν άμεσα 182 κτηνοτροφικές και λοιπές επιχειρήσεις, και έμμεσα πολλές περισσότερες, οι οποίες είτε βρίσκονται κατά μήκος των  δρόμων αυτών, είτε απλά εξυπηρετούνται από αυτούς στην καθημερινή τους λειτουργία.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής, συντήρησης οδών, ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα,  εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να επενδύει στην υλοποίηση έργων που σκοπό έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου, μέσω της ενίσχυσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της υπαίθρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.