Πυξίδα για το εγχώριο ελαιόλαδο η φετινή πρωτιά στις εξαγωγές

Πυξίδα για το εγχώριο ελαιόλαδο η φετινή πρωτιά στις εξαγωγές

Τη µεγάλη ευκαιρία να κρατήσει τη θέση του στις διεθνείς αγορές που φέτος δείχνει να πιάνει µε ευκολία -λόγω των ευνοϊκών συνθηκών της εγχώριας παραγωγής έναντι του ανταγωνισµού- ανοίγεται για το ελληνικό ελαιόλαδο. Μάλιστα, το πρώτο τρίµηνο του 2015 σηµειώνεται εκρηκτική αύξηση στις εξαγωγές ελαιολάδου, που το κατατάσσει στη δεύτερη θέση της λίστας των προϊόντων µε τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις, βάσει της ανάλυσης του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι εξαγωγές το α’ τρίµηνο του 2015 έφτασαν τους 50.869 τόνους σε ποσότητα και τα 178,2 εκατ. ευρώ σε αξία. Το ίδιο διάστηµα ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στον κλάδο των πετρελαιοειδών, εξαιτίας των χαµηλότερων διεθνών τιµών του πετρελαίου. Οι αντίρροπες αυτές επιδόσεις προκάλεσαν σηµαντικές ανακατατάξεις τόσο στον προϊοντικό, όσο και στο γεωγραφικό χάρτη των ελληνικών εξαγωγών, µε τις χώρες της ΕΕ, αλλά και της Βορείου Αφρικής-Μέσης Ανατολής, να απορροφούν τα µεγαλύτερα µερίδια των ελληνικών προϊόντων.
Σύµφωνα µε την ανάλυση, η συνολική αξία των εξαγωγών στο α’ τρίµηνο του 2015, εµφανίζεται µειωµένη κατά -1,8% (στα 6,27 δις ευρώ από 6,38 δις στο α’ τρίµηνο του 2014), ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει εκρηκτική αύξηση της τάξης του 14% ή αύξηση κατά 549,1 εκατ. ευρώ από πέρυσι.
Να σηµειωθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε πτωτικά στις εαρινές προβλέψεις της την πορεία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και προβλέπει πλέον αύξηση της τάξης του 4,1% έναντι προηγούµενης εκτίµησης για αύξηση κατά 5,6%.

Ο χάρτης των εξαγωγών
Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ  των 27 εµφανίζουν αξιοσηµείωτη αύξηση (14,5%) και ακόµη και συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών καταλαµβάνουν πλέον το 52,4% των συνολικών εξαγωγών. Μεγάλη αύξηση καταγράφεται για τις εξαγωγές προς τη Βόρεια Αµερική κατά 45,8%, ενώ µικρότερης σηµασίας αυξήσεις παρατηρούνται στις εξαγωγές προς άλλες Αναπτυγµένες Χώρες (6,2%), τη Λατινική Αµερική (73,1%) και την Ινδία (31,1%).
Οι µεταβολές αυτές αποτυπώνονται και ως αλλαγή σκυτάλης στην πρώτη θέση της κατάταξης των κύριων προορισµών ελληνικών εξαγωγών, µε την Ιταλία να προσπερνάει πλέον την Τουρκία, η οποία αποτελούσε το σηµαντικότερο προορισµό των ελληνικών εξαγωγών.

 

agronews.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.