ΕΦΚΑ 2017: Τι ισχύει για την καταβολή Δωροσήμου

ΕΦΚΑ 2017: Τι ισχύει για την καταβολή Δωροσήμου

Η Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους ανακοινώθηκε. Διαβάστε τις πληροφορίες του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ σχετικά με την καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Διαβάστε πότε θα καταβληθεί και με ποιους τρόπους.

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα :

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».

Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αποστολή Καταστάσεων

Για την καταβολή Δωροσήμου εκτυπώνονται και αποστέλλονται από την Διεύθυνση Ασφάλισης – Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων :

  • Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται από το Υποκατάστημα Μισθωτών.
  • Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζών.
  • Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται μετά την ημ/νία έναρξης πληρωμής Δωροσήμου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η πίστωση των υπαρκτών λογ/σμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο.
  • Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου ανά Περιφερειακό Υποκ/μα Μισθωτών.
  • Επιπροσθέτως αποστέλλεται αναλυτική κατάσταση οικοδόμων κατά Υποκ/μα Μισθωτών με ποσά δωροσήμου που η καταβολή τους δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται κατά την πληρωμή Δώρου Πάσχα (Δωρόσημο Α΄ τετραμήνου) και περιλαμβάνει ποσά για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής.

Για τους οικοδόμους που εντάχθηκαν στον τρόπο καταβολής Δωροσήμου μέσω υποκαταστήματος, εκτυπώνεται και αποστέλλεται «Ενημερωτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου μέσω Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον Α.Μ.Α. οικοδόμου, το Επώνυμο και το Όνομά του, το Όνομα πατρός, το συνολικό ποσό πληρωμής (ακαθάριστο), τις κρατήσεις, το καθαρό ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριμένο τετράμηνο και συμπληρωματικά την τράπεζα στην οποία έγινε η πίστωση του Δωροσήμου και τον αριθμό του λογαριασμού.

Δείτε τα δικαιολογητικά και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες αναλυτικά ΕΔΩ.

Πηγή: newsit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.