Νέο δοικητικό συμβούλιο στην ΕΔΗΚΑ

Μετά τις εκλογικές διαδικασίες της 22 Οκτωβρίου 2015, για ανάδειξη νέου Δ.Σ., αλλά και την συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. της εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 23 Οκτωβρίου 2015, η νέα σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΔΗ.ΚΑ  έχει ως εξής :
EΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΠΙΔΕΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΕΛΟΣ
ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
ΣΚΟΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.