200 Προγράμματα e-learning στους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) λειτουργεί με επιτυχία από το 2001 και παρέχει προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, προσανατολίζονται στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απόλυτα συνυφασμένες με τις εξελίξεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρόβλεψης των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία.

Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου και απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινάνε σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη ως στελέχη σε επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι διαθέσιμα πάνω από 200  e-learning προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Γεωπολιτική, Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Business Analytics, Λογιστική, Ναυτιλιακά, Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τουριστικά, Πληροφορική-Web Design, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Φιλοσοφία, Δημιουργική Γραφή, Προσωπικές Ικανότητες, Υγεία, Νοσηλευτική, Ψυχολογία – Ψυχιατρική,  Διατροφή, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή κ.α.

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των e-learning προγραμμάτων είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 100 μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ συμμετέχουν ενεργά ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι στα προγράμματα.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Σε όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος μέσω του συνδέσμου https://elearn.elke.uoa.gr

E-Learning Πανεπιστημίου
Αθηνών, Σταδίου 5,
τηλ.: 210 3689354,
210 3689381,
https://elearn.elke.uoa.gr 

Leave a Reply

Your email address will not be published.