Το νέο Δ.Σ. των φοιτητών του ΤΕΙ Καστοριάς

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των φοιτητών του ΤΕΙ Καστοριάς

ΠPOEΔPOΣ :ΠATPAΣ BAΣIΛHΣ

ANTIΠPOEΔPOΣ: BOYΛA AMANATIΔOY

ΓPAMMATEAΣ: AΓΓEΛIKH ΔHMHTPIAΔOY

TAMIAΣ: AΛEΞANΔPOΣ ΣIΨAΣ

EIΔIKOΣ ΓPAMMATEAΣ: AΛEΞANΔPOΣ MHNOY

MEΛOΣ A: ΓIANNHΣ MOKAΣ

MEΛOΣ B : NIKOΣ TΣAKIPHΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.