Ανοίγει ο δρόμος για Λάγκα – Βράχος (φωτογραφίες)

Ανοίγει ο δρόμος για Λάγκα – Βράχος (φωτογραφίες)

Το έργο ολοκληρώνεται και ο δρόμος παραδίδεται με κάθε ασφάλεια τις προσεχείς ημέρες. Όπως μπορούμε να δούμε, ελάχιστη κατακρήμνιση έλαβε χώρα. Η ελάχιστη δυνατή.

hlaggamou.blogspot.gr via fouit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.