Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Στο μάτι των Θεσμών έχει μπει η ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς οι εκπρόσωποι των δανειστών αξιώνουν να ξηλωθούν συγκεκριμένες παράμετροί της που θεωρούν ότι ευνοούν τον λεγόμενο “ηθικό κίνδυνο”, επιτρέπουν  δηλαδή να καλλιεργείται κουλτούρα κακοπληρωτή και να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο των δανειστών έχει μπει:

– η απώλεια της ρύθμισης μόνο αφού μείνουν απλήρωτες δυο δόσεις μέσα στο πρώτο οκτάμηνο της ρύθμισης. Η τρόικα θέλει η ρύθμιση να χάνεται ακόμη και αν μείνει απλήρωτη μια δόση

– η πρόσφατη νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι η ρύθμιση χάνεται αν δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί οποιαδήποτε νέα φορολογική οφειλή (π.χ. τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ) εντός 30 ημερών από την λήψη από τον οφειλέτη ειδοποιητηρίου για την οφειλή του. Η τρόικα θεωρεί ότι η προθεσμία των 30 ημερών θα πρέπει να αρχίσει να τρέχει από την ημέρα που η νέα οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

– η μη συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων βάση των οποίων θα αποβληθούν από τη ρύθμιση ή θα μειωθεί ο αριθμός των δόσεων για όσους διαθέτουν τα οικονομικά μέσα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους αλλά επέλεξαν να μην το κάνουν μπαίνοντας στις 100 δόσεις. Η τρόικα ζητά να θεσπιστούν πολύ αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να παραμείνουν στη ρύθμιση όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Στην πράξη, αν περάσουν οι απαιτήσεις της τρόικας, κινδυνεύουν να τεθούν εκτός ρυθμίσεις χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου που απλώς δεν θα πληρώσουν εγκαίρως μια δόση της ρύθμισης ή θα αφήσουν απλήρωτη για σύντομο χρονικό διάστημα κάποια νέα φορολογική υποχρέωση. Επίσης, αρκετοί θα τεθούν εκτός ρύθμισης επειδή διαθέτουν καταθέσεις και ακίνητη περιουσία πάνω από ένα όριο το οποίο, όμως, δεν έχει ακόμη καθοριστεί αν και αποτελεί μια από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

πηγή: capital

Leave a Reply

Your email address will not be published.