Δωρεάν είσοδος στις δομές της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. για τους Δημότες Καστοριάς την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα

Δωρεάν είσοδος στις δομές της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. για τους Δημότες Καστοριάς την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα

Η ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς ενημερώνει ότι με απόφαση του Δ.Σ. οι Δημότες Καστοριάς έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα στον Λιμναίο Οικισμό, στο Σπήλαιο του Δράκου και στο Ενυδρείο.

Η δωρεάν είσοδος θα γίνεται με την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κ.λπ.) και την αστυνομική ταυτότητα.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στις δομές της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. είναι δωρεάν καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.