Καστοριά: Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη με δύο θέματα

Καστοριά: Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη με δύο θέματα

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/ΑΘέματος

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1ο

Προτεινόμενα έργα-δράσεις στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) 2015-2019 του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Τ.Α.Ρ.) Εισήγηση Δημάρχου

2ο

Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 237 από κοινωφελή χρήση ΔΕΥΑΚ σε κοινωφελή χρήση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. -Εισήγηση Δημάρχου-Απόφαση Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Γεώργιος  Παπαδόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published.