Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 404 θέσεις προσωπικού σε δικαστήρια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 404 θέσεις προσωπικού σε δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η 1K/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 404 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια προκήρυξη που είχε δημοσιευθεί αρχικώς στο ΦΕΚ 1/23-1-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ανακλήθηκε ύστερα από έγγραφο αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.

Πηγή: http://www.economy365.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.