Οικονομική επιτροπή στο Δήμο Καστοριάς

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου  2015 στις 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 • Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπ/σμού που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.
 • Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων
 • Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 Δήμου Καστοριάς.
 • Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού προς τον Δήμο Καστοριάς από τον οργανισμό Fondation Sante
 • Επανεξέταση της από 16-09-2015 πρότασης του Παναγιώτη Χαντζαρίδη
 • Αποδοχή ή μη της αίτησης του Δημητρίου Ζάνου προς τον Δήμο Καστοριάς για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς
 • Αποδοχή ή μη της αίτησης της εταιρείας Ι. Τομόπουλος, Δ. Τριανταφύλλου Ο.Ε. για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς
 • Διορισμός ή μη δικηγόρου στην με αριθ. κατάθεσης 27/2015 αγωγή της Όλγας Πάτσιου κατά του Δήμου Καστοριάς
 • Απάντηση ή μη στην από 28-09-2015 εξώδικη δήλωση Αναστασίας Γκολογκίνα κατά Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Καστοριάς – Επέκταση διορισμού δικηγόρου
 • Διορισμός δικηγόρου στην αγωγή Κων/νου Πετσάλνικου κατά Δήμου Καστοριάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης
 • Προσβολή ή μη των με αριθμ. πρωτ. 63/08-09-2015, 64/08-09-2015 και  65/08-09-2015 πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της Δ/νσης Δημόσιας περιουσίας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
 • Προσβολή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 20/08-09-2015 και 66/08-09-2015 πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της Δ/νσης Δημόσιας περιουσίας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
 • Προσβολή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 2/30-09-2015 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης  και του με αριθμ. πρωτ. 2/1/29-09-2015 πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής της Δ/νσης Δημόσιας περιουσίας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
 • Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Καστοριάς», Α.Μ. 66/2015, προϋπολογισμού 20.000,00 €
 • Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση βελτίωση αστικής οδοποιίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 54/2015, προϋπολογισμού 150.000,00 €
 •  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού  της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών», Α.Μ. 8/2015, προϋπολογισμού 36.900,00€
 • Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Αγ. Αναργύρων», προϋπολογισμού 9.135,51€
 • Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Μεσοποταμίας», προϋπολογισμού 9.208,25€
 •  Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Μακεδνών», προϋπολογισμού 6.132,90€
 • Τροποποίηση της υπ” αριθμ. 229/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κτιρίου (ξύλινη κατασκευή) στο δασάκι Μεσοποταμίας»
 •  Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Χιλιοδένδρου (οικ. Ποριάς) και Αγίου Αντωνίου
 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των κτιριακών ναυταθλητικών εγκαταστάσεων Μαυροχωρίου
 •   Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος «Ζήση Παπαλαζάρου»
 •  Σύνταξη διετούς σχεδίου δράσης για τα έτη 2016-2017 του κληροδοτήματος «Ζήση Παπαλαζάρου»
 •  Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη»
 • Σύνταξη διετούς σχεδίου δράσης για τα έτη 2016-2017 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη»
 •   Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα»
 •  Σύνταξη διετούς σχεδίου δράσης για τα έτη 2016-2017 του κληροδοτήματος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα»
 •  Αποσφράγιση και έλεγχος υποβληθέντων φακέλων για την εκμίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη
 •  Ανάθεση σε μεσιτικό γραφείο για την εκμίσθωση ακινήτων του κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
 • Τροποποίηση της υπ” αριθμ. 250/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 από το κληροδότημα Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα»
 •  Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την συνυπογραφή απόφασης του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορά διόρθωση σφαλμάτων (υπόθεση Παπουλίδη)

Leave a Reply

Your email address will not be published.