Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Τμήματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στα Τμήματα Δια Βίου Μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς με νέα καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015. Η παράταση δίνεται εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος των δημοτών για συμμετοχή στα τμήματα Δια Βίου Μάθησης και αποσκοπεί στη διευκόλυνσή τους. Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Καστοριάς και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Καστοριάς στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Καστοριάς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25

1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25

1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25

1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25

 

  1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25

 

  1. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50

 

  1. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25

Leave a Reply

Your email address will not be published.