Δήμος Νεστορίου: Σήμερα η πρόσκληση Πρώτης (1ης) Συνεδρίασης ΝΠΔΔ

Πρόσκληση Πρώτης (1ης) Συνεδρίασης ΝΠΔΔ Δήμου Νεστορίου για το έτος 2016 στις 12/01/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published.