Δήμος Καστοριάς: Υπογραφή σύμβασης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Δήμος Καστοριάς: Υπογραφή σύμβασης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής, παραβρέθηκε σήμερα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Θεσσαλονίκη,  όπου και υπέγραψε τη σύμβαση του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας».

Leave a Reply

Your email address will not be published.