Δήμος Καστοριάς: Τακτική συνεδρίαση

Δήμος Καστοριάς: Τακτική συνεδρίαση

Την Τρίτη 28/07 και ώρα 19:30 θα γίνει η 13η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Καστοριάς.

Ακολουθεί η πρόσκληση καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν:

Σας  προσκαλούμε  την Τρίτη  28  Ιουλίου  2015 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

1.       Ανακοινώσεις

2.      Τροποποίηση της αρίθμ, 158/15 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2015».( Σχετ. απόφαση Οικον. Επιτροπής)

3.      Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2015. (Σχετ. απόφαση Οικον. Επιτροπής)

4.      Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας;, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. απόφαση Δ/κου Συμβουλίου Ν.Π.).

5.      Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2014 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης-Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» (Σχετ. απόφαση Δ/κου Συμβουλίου).

6.      Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης-Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» (Σχετ. απόφαση Δ/κου Συμβουλίου).

7.      Λήψη απόφασης για συγκέντρωση αρχειακού αθλητικού υλικού της Καστοριάς και έκθεση αυτού.(Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου).

8.      Ενημέρωση και θέση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της σύμβασης με την εταιρεία ΓΕΑΝ για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην Τ.Κ. Αυγής. (Σχετ. έγγραφο της εταιρείας)

9.      Έγκριση γενόμενης μετάβασης εκτός έδρας, Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Στεργιόπουλου για εκτέλεση υπηρεσίας. (Σχετ. Εισήγηση Δημάρχου)

10.  Έγκριση γενόμενης μετάβασης εκτός έδρας, Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Πετρόπουλου για εκτέλεση υπηρεσίας. (Σχετ. Εισήγηση Δημάρχου).

11.  Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου του Δάσους της Τ.Κ. Μεσοποταμίας, με την διαδικασία προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).

12.  Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Οινόης για την δημιουργία χώρου αναψυχής, με διαδικασία προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).

13.  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του πρώην αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βασιλειάδας του Δήμου Καστοριάς, στην Ενορία Βασιλειάδας. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).

14.  Έγκριση παραχώρησης χρήσης σημείων υδροληψίας Δήμου Καστοριάς στη Δ.Ε.Υ.Α.Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).

15.  Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στους οικισμούς του πρώην ΟΕΚ Καστοριάς προς τον Δήμο Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).

16.  Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων και φιλοξενιών Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου

17.  Έγκριση επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).

18.  Έγκριση πρόσληψης Προσωπικού τρίμηνης χρονικής διάρκειας, για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη)

19.  Λήψη απόφασης για υλοτομία καυσόξυλων σε δημόσια δασική έκταση, για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Δενδροχωρίου, Αγίας Κυριακής, Πτεριάς και Οινόης του Δήμου Καστοριάς. (Σχετ Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη)

20.  Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών)

21.  Λήψη απόφασης για παραχώρησης ή μη, δικαιώματος χρήσης θέσης στάθμευσης στον Μίχου Χρήστο, στη συμβολή των οδών Ορέστου και Παπαρέσκα. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

22.  Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δύο ξερών κυπαρισσιών επί της οδού  Αρτέμιδος 16 στην Καστοριά. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

23.  Έγκριση ή μη Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Αντωνιάδη Ιωάννη και Αντωνιάδη Νικολάου. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

24.  Έγκριση ή μη Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Αργυρόπουλου Χρήστου, Αργυρόπουλου Ραφαήλ και Αργυροπούλου Ελισάβετ.. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

25.   Έγκριση ή μη Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Γάρου Αθανασίου και Κοχλιάδη Ξενοφώντα . (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

26.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Π.Ε. Καστοριάς. (Σχετ Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας)

27.  Έγκριση ανανέωσης Επαγγελματικών Αδειών Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικονομίας)

28.  Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 191/15 γνωμοδοτικής απόφασης Δημ. Συμβουλίου, περί παραχώρησης κατά χρήση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Τσιάρτσιστα Καλοχωρίου, για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Σχετ. Απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Καλοχωρίου)

29.  Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση δημοσίων εκτάσεων στον Κωνσταντινίδη Ιωάννη του Σάββα στο αγρόκτημα Οινόης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικονομίας).

30.  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης (αντικατάσταση εξοπλισμού λόγω κατάργησης του) της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και συγκεκριμένα, είδη των πακέτων Α΄, ΣΤ΄ και ΙΓ΄.  (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού).

31.  Λήψη απόφασης για έκπτωση ή μη, των αναδόχων των προμηθειών ηλεκτρολ. λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, λόγω αδυναμίας προσκόμισης εγγυητικών επιστολών για την υπογραφή Συμβάσεων. (Σχετ. Εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Προμηθειών).

32.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και συγκεκριμένα για το πακέτο ΙΑ. (Σχετικό Πρωτόκολλο)

33.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και συγκεκριμένα για το πακέτο Β. (Σχετικό Πρωτόκολλο).

34.  Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.(Σχετ. Πρωτόκολλα).

35.  Ορισμός μελών Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων. (Σχετ. Ενημερωτικό Υπόμνημα Πρ/νου Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

36.  Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17947/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων οικισμού Κομνηνάδων Δήμου Ακριτών», κατά της 13872/26-5-2015 απόφασης “περι αποβολής και αποξένωσης του αναδόχου από το έργο” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

37.  Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17949/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων οικισμού Κομνηνάδων Δήμου Ακριτών» κατά της 13884/26-5-2015 απόφασης “περι κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

38.  Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17948/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων με δεξαμενές σταθεροποίησης Δ.Δ Κομνηνάδων» κατά της 13873/26-5-2015 απόφασης“περι αποβολής και αποξένωσης του αναδόχου από το έργο” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

39.  Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17951/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων με δεξαμενές σταθεροποίησης Δ.Δ Κομνηνάδων» κατά της 13885/26-5-2015 απόφασης“περι κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

40.  Αποδοχή ή μη του χαρακτηρισμού διαπιστωθέντων ελαττωμάτων του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ» (Σχετ Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

41.  Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

42.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

43.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

44.  Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

45.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

46.  Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

47.  Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

48.  Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

49.  Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ φάση Β» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

50.  Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Παπαδόπουλος

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.