Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση

Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Πληρ: Ν. ΚατσιαμάκηΧ. Σπύρου

[Σύμβολο]24673-51161, 51162

e-mail: dskastorias@gmail.com

Καστοριά 2472015

Αριθμ.Πρωτ:20863

   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  13η

Για τακτική συνεδρίαση

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

1.. Τον Δήμαρχο Καστοριάς

κ. Ανέστη Αγγελή

2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Όπως πίνακας αποδεκτών

 

 

 

Σας  προσκαλούμε  την Τρίτη  28  Ιουλίου  2015 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ανακοινώσεις
 1. Τροποποίηση της αρίθμ, 158/15 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2015».( Σχετ. απόφαση Οικον. Επιτροπής)
 1. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2015. (Σχετ. απόφαση Οικον. Επιτροπής)
 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας;, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. απόφαση Δ/κου Συμβουλίου Ν.Π.).
 1. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2014 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης-Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» (Σχετ. απόφαση Δ/κου Συμβουλίου).
 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης-Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» (Σχετ. απόφαση Δ/κου Συμβουλίου).
 1. Λήψη απόφασης για συγκέντρωση αρχειακού αθλητικού υλικού της Καστοριάς και έκθεση αυτού.(Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου).
 1. Ενημέρωση και θέση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της σύμβασης με την εταιρεία ΓΕΑΝ για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην Τ.Κ. Αυγής. (Σχετ. έγγραφο της εταιρείας)
 1. Έγκριση γενόμενης μετάβασης εκτός έδρας, Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Στεργιόπουλου για εκτέλεση υπηρεσίας. (Σχετ. Εισήγηση Δημάρχου)
 1. Έγκριση γενόμενης μετάβασης εκτός έδρας, Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Πετρόπουλου για εκτέλεση υπηρεσίας. (Σχετ. Εισήγηση Δημάρχου).
 1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου του Δάσους της Τ.Κ. Μεσοποταμίας, με την διαδικασία προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).
 1. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Οινόης για την δημιουργία χώρου αναψυχής, με διαδικασία προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).
 1. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του πρώην αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βασιλειάδας του Δήμου Καστοριάς, στην Ενορία Βασιλειάδας. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης σημείων υδροληψίας Δήμου Καστοριάς στη Δ.Ε.Υ.Α.Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).
 1. Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στους οικισμούς του πρώην ΟΕΚ Καστοριάς προς τον Δήμο Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).
 1. Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων και φιλοξενιών Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου
 1. Έγκριση επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).
 1. Έγκριση πρόσληψης Προσωπικού τρίμηνης χρονικής διάρκειας, για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη)
 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία καυσόξυλων σε δημόσια δασική έκταση, για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Δενδροχωρίου, Αγίας Κυριακής, Πτεριάς και Οινόης του Δήμου Καστοριάς. (Σχετ Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη)
 1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών)
 1. Λήψη απόφασης για παραχώρησης ή μη, δικαιώματος χρήσης θέσης στάθμευσης στον Μίχου Χρήστο, στη συμβολή των οδών Ορέστου και Παπαρέσκα. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 1. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δύο ξερών κυπαρισσιών επί της οδού  Αρτέμιδος 16 στην Καστοριά. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 1. Έγκριση ή μη Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Αντωνιάδη Ιωάννη και Αντωνιάδη Νικολάου. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 1. Έγκριση ή μη Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Αργυρόπουλου Χρήστου, Αργυρόπουλου Ραφαήλ και Αργυροπούλου Ελισάβετ.. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 1.  Έγκριση ή μη Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Γάρου Αθανασίου και Κοχλιάδη Ξενοφώντα . (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Π.Ε. Καστοριάς. (Σχετ Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας)
 1. Έγκριση ανανέωσης Επαγγελματικών Αδειών Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικονομίας)
 1. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 191/15 γνωμοδοτικής απόφασης Δημ. Συμβουλίου, περί παραχώρησης κατά χρήση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Τσιάρτσιστα Καλοχωρίου, για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Σχετ. Απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Καλοχωρίου)
 1. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση δημοσίων εκτάσεων στον Κωνσταντινίδη Ιωάννη του Σάββα στο αγρόκτημα Οινόης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικονομίας).
 1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης (αντικατάσταση εξοπλισμού λόγω κατάργησης του) της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και συγκεκριμένα, είδη των πακέτων Α΄, ΣΤ΄ και ΙΓ΄.  (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού).

 

 

 

 

 

 1. Λήψη απόφασης για έκπτωση ή μη, των αναδόχων των προμηθειών ηλεκτρολ. λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, λόγω αδυναμίας προσκόμισης εγγυητικών επιστολών για την υπογραφή Συμβάσεων. (Σχετ. Εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Προμηθειών).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και συγκεκριμένα για το πακέτο ΙΑ. (Σχετικό Πρωτόκολλο)
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και συγκεκριμένα για το πακέτο Β. (Σχετικό Πρωτόκολλο).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.(Σχετ. Πρωτόκολλα).
 1. Ορισμός μελών Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων. (Σχετ. Ενημερωτικό Υπόμνημα Πρ/νου Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17947/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων οικισμού Κομνηνάδων Δήμου Ακριτών», κατά της 13872/26-5-2015 απόφασης περι αποβολής και αποξένωσης του αναδόχου από το έργο” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17949/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων οικισμού Κομνηνάδων Δήμου Ακριτών» κατά της 13884/26-5-2015 απόφασης περι κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17948/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων με δεξαμενές σταθεροποίησης Δ.Δ Κομνηνάδων» κατά της 13873/26-5-2015 απόφασης περι αποβολής και αποξένωσης του αναδόχου από το έργο” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Εκδίκαση της αριθ. πρωτ. 17951/25-6-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων με δεξαμενές σταθεροποίησης Δ.Δ Κομνηνάδων» κατά της 13885/26-5-2015 απόφασης περι κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου” του Προισ/νου Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Αποδοχή ή μη του χαρακτηρισμού διαπιστωθέντων ελαττωμάτων του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ» (Σχετ Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» (Σχετ.  Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

 

 

 

 

 1. Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ φάση Β» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                             του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                            Γεώργιος Παπαδόπουλος

 

 

 

 

 

Κοινοποιείται:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς
 1. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου
 1. Νομική Σύμβουλο
 1. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
 1. Τ.Ε.Ε.
 1. ΔΕΥΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Φωτιάδης Νικόλαος  του Λαζάρου-Αντιδήμαρχος
 1. Τέρψης Αθανάσιος   του Παντελή-Αντιδήμαρχος
 1. Πετρόπουλος Δημήτριος  του  Αντωνίου-Αντιδήμαρχος
 1. Παπαδημητρίου Λεωνίδας   του Στεφάνου-Αντιδήμαρχος
 1. ΚωτούλαςΔημήτριος    του Αλεξάνδρου-Αντιδήμαρχος
 1. ΜπινιάκοςΜιχαήλ  του Βασιλείου-Αντιδήμαρχος
 1. ΣτεργιόπουλοςΕυάγγελος    του Βασιλείου-Αντιδήμαρχος
 1. Παύλου Ζαχαρίας   του Παύλου
 1. Μυλωνάς Θεόδωρος  του Αργυρίου
 1. Βασιλειάδης Γεώργιος   του Δημητρίου
 1. ΛιάνοςΣωκράτης  του Δαμιανού
 1. Δαμιανού Χρήστος   του Ανέστη
 1. ΛίτσκαςΔιονύσιος  του Σταύρου
 1. ΚαπρήςΔημήτριος  του Κωνσταντίνου
 1. ΣαναλίδηςΓιώργος  του Αναστασίου
 1. ΣτυλιάδηςΔημήτριος    του Αθανασίου
 1. ΣτούμπαςΑντώνιος  του Πέτρου
 1. Αντωνίου Μαλαματή   του Πέτρου
 1. Ζήσης Λάζαρος  του Χρήστου
 1. ΔάγγαςΠαναγιώτης    του Αθανασίου
 1. ΠετσάλνικουΑννα   του Σωκράτη
 1. Τόμου Ιωάννης  του Γεωργίου
 1.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος   του Γεωργίου
 1. ΜπαμπάκοςΓεώργιος του Ιωάννη
 1. Χατζησυμεωνίδης   Εμμανουήλ του Γεωργίου
 1. ΠαρχαρίδηςΧρήστος    του Κωνσταντίνου
 1. ΘεοδοσόπουλοςΙάκωβος   του Θεοδώρου
 1. Υφαντίδης  Δαμιανός  του Βασιλείου
 1. ΠετκανάςΓεώργιος του Αποστόλου
 1. ΤόσκοςΠέτρος  του Αργυρίου-Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 1. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος  του Δημητρίου
 1. ΜουτίδηςΔημήτριος   του Βασιλείου
 1. Ιωσηφίδου– Παπαδοπούλου Άννα   του Ιωάννη
 1. ΒελίδηςΒασίλειος  του Χαραλάμπους
 1. Βασιλειάδης Νικόλαος του Πασχάλη
 1. ΚαραπατσακίδηςΝικόλαος του Ευσταθίου
 1. Αθανασίου Αθανάσιος του Χαριλάου–Γραμματέας Δ.Σ.
 1. ΒλιώραςΓεώργιοςτουΔημητρίου
 1. ΚαρανικολόπουλοςΑθανάσιος του Γεωργίου
 1. ΧαραμοπούλουΒασιλική του Σωτηρίου

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΣιστοβάρηΕυανθία  του Ισίδωρου–Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς
 1.  Βασιλειάδης Ευστάθιος του Δημητρίου – Πρόεδρος Δ.Κ.Μανιάκων
 1. Μασκαλίδης Βασίλέιοςτου Κωνσταντίου –  Πρόεδρος Δ.Κ. Μεσοποταμίας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΣεργιαννίδηςΠαναγιώτης  του Γεωργίου –Πρόεδρος Τ.ΚΚορομηλέας
 1. ΠετρίδηςΧρήστοςτου Ιωάννη – ΠρόεδροςΤ.Κ. Λεύκης
 1. ΠιπερίδηςΟρέστης  του Δημητρίου –Πρόεδρος Τ.Κ.Πενταβρύσου
 1. Νικολάου Νικόλαος του Αργυρίου – Πρόεδρος Τ.Κ.Χιλιοδένδρου
 1. ΠροκοπίδηςΑθανάσιος του Κωνσταντίνου – Πρόεδρος Τ.Κ.Βασιλειάδας
 1. ΓουγούσηςΔημήτριος του Σωκράτη-Πρόεδρος Τ.Κ.Κορησού
 1. ΙωάννουΙωάννης του Κωνσταντίνου –ΠρόεδροςΤ.Κ.Λιθιάς
 1. ΒόλτσηςΣταύρος του Ηλία – Πρόεδρος Τ.Κ.Μελισσοτόπου
 1. Βασιλάκης Στέφανος  του Χρήστου – Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης
 1. ΠαπαθωμάςΣωτήριος  του Θωμά – Πρόεδρος Τ.Κ.Τοιχιού
 1. ΣαραμπίναςΤρύφων του Αργυρίου – Πρόεδρος Τ.Κ.Γάβρου
 1. ΜιχαλόπουλοςΝαούμτου Κωνσταντίνου– ΠρόεδροςΤ.Κ.Δισπηλιού
 1. ΤριανταφύλλουΧαράλαμπος του Βασιλείου– Πρόεδρος  Τ.Κ.Μαυροχωρίου
 1. ΜπούρκαςΔημήτριος  του Θωμά – Πρόεδρος Τ.Κ.Πολυκάρπης
 1. Σαββίδης Κωνσταντίνος του Φωτίου  – Πρόεδρος Τ.Κ.Καλοχωρίου
 1. Κωνσταντινίδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου – Πρόεδρος Τ.Κ. Οινόης

 

      ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΒλάχοςΙωάννης του Γεωργίου Τ.Κ. Αυγής
 1. Ιωαννίδης Ιορδάνης  του Δαμιανού Τ.Κ.Ομορφοκλησιάς
 1. Μανώλης Θεόδωρος  του Βασιλείου Τ.Κ.Τσάκωνης
 1. ΤσιμόπουλοςΔημήτριος  του Θωμά Τ.Κ.Βυσσινέας
 1. Μάρκου Εμμανουήλ του Δαμιανού  Τ.Κ.Οξυάς
 1. ΒλαχάβαςΘωμάς  του Παναγιώτη Τ.Κ.Πολυκεράσου
 1. ΝώτηςΔημήτριος του Νικολάου Τ.Κ.Σιδηροχωρίου
 1. ΤσίκοςΘεόδωρος του Ζήση Τ.Κ.Ιεροπηγής
 1. Δούκας Δημήτριος του Βασιλείου  Τ.Κ.Δενδροχωρίου
 1. Γάκης Χρήστος του Νικολάου  Τ.Κ. Κλεισούρας
 1. ΜαζγαλτζίδουΔέσποινα του Ευσταθίου  Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου
 1.  Μπότσαρης Βασίλειος τουΘεμελήΤ.Κ.Μακροχωρίου
 1. ΑντωνάκοςΑθανάσιος του Αντωνίου  Τ.Κ. Μελά
 1. Αρβανίτη Σταυρούλα του Χρήστου  Τ.Κ.Χαλάρας
 1. Πετρόπουλος Δημήτριος  του Γρηγορίου Τ.Κ.Κρανιώνας
 1. Μίσκα–ΜηταράΔημητρούλα  του Γεωργίου Τ.Κ.Μαυρόκαμπου
 1. ΤερζίδηςΓεώργιος του Νικολάου Τ.Κ. Αγίας Κυριακής
 1. ΕυσταθιόπουλοςΓεώργιος του Αχιλλέα  Τ.Κ.Πτεριάς

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.