Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδαφέροντος για την προμήθεια ένδυσης εργατοτεχνικού και ενστόλου προσωπικού

Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδαφέροντος για την προμήθεια ένδυσης εργατοτεχνικού και ενστόλου προσωπικού

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού» προϋπολογισμού 12.352,38 €, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με τους  Κ.Α.Ε.: 20.6061.00- 35.6063.00  και τον 70.6063.00 του οικονομικού έτους 2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές   στα Γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς στην επαρχιακή οδό Άργους Ορεστικού-Μανιάκιοι Καστοριάς έως  29 /11/2016 και έως 10:00 π.μ. Αμέσως  μετά θα εξεταστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ 2016 ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.