Δήμος Καστοριάς: Εκλογικά κέντρα, που ψηφίζουμε

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Γνωστοποιούμε ότι

Για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015,  η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 05η Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την  Αριθ.Πρωτ.  79457/ 4082/ 30 Ιουνίου 2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, «Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας  για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015».

(θα παρατεθούν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας).

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα εδώ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.