Δήμος Καστοριάς: Μη καταβολή προστίμου για την μη καταθεση ή εκπρόθεσμη καταθεση αιτησης χορηγησης αδειας χρησης νερο

Δήμος Καστοριάς: Μη καταβολή προστίμου για την μη καταθεση ή εκπρόθεσμη καταθεση αιτησης χορηγησης αδειας χρησης νερο

Πληροφορούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, κατόχους ιδιωτικών υδροληψιών, ότι σύμφωνα με την αριθ.οικ.101123 (ΦΕΚ 1435/10-07-2015) απόφαση όσοι δεν υπέβαλλαν μέχρι 30/04/2015 την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος ή την υπέβαλαν εκπρόθεσμα δεν θα τους υποβληθεί πρόστιμο αν καταθέσουν την αίτηση αδειότησης μέχρι30/09/2015.

Μετά τις 30/09/2015 και μέχρι 31/12/2015 το πρόστιμο θα είναι 50€ για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Για κατάθεση της αίτησης μετά της 01/01/2016 το πρόστιμο θα είναι από 1.000 μέχρι 2.000€.

Η καταβολή του προστίμου και η προσκόμιση σχετικού παραστατικού στην αδειοδοτούσα αρχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.

Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου 100 € υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή της και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου.


Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης  του Δήμου Καστοριάς και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα:

Δράσκα Πολυνίκη              2467351410

Σιδηροπούλου Ιωάννα        2467351413

Παπαδοπούλου Αλεξία        2467352219

Σαββόπουλος Δημήτριος      2467351616

Κωνσταντινίδης Χρήστος     246735221

Leave a Reply

Your email address will not be published.