Καστοριά: Ανακοίνωση για καταγραφή των κυψελών διαχείμασης και προγραμμάτων ενίσχυσης της μελισσοκομίας

Καστοριά: Ανακοίνωση για καταγραφή των κυψελών διαχείμασης και προγραμμάτων ενίσχυσης της μελισσοκομίας

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 135346/6563/11-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, μέχρι 31/12/2016 θα πρέπει να καταγραφούν οι κυψέλες διαχείμασης στο νομό Καστοριάς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 1) και να την καταθέσουν στη ΔΑΟΚ Καστοριάς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Όσοι μελισσοκόμοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση της δράσης  3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017-2019 θα πρέπει τα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 2). Επίσης θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Β) Να κατέχουν τουλάχιστον 110 μελισσοσμήνη και ελάχιστη ακαθάριστοι αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000€.

Γ)Να έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Δ) Να έχουν καταθέσει αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης

Όσοι μελισσοκόμοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση της δράσης  3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017-2019, σας ενημερώνουμε ότι θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια νέων κυψελών, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι 20 Μαρτίου του επόμενου. Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι το 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο και οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Α) Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον 20 κυψελών

Β) Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.