Δήμος Καστοριάς: Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ

Δήμος Καστοριάς: Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Καστοριάς ως Κοινωνικός Εταίρος της Σύμπραξης, ανακοινώνει ότι στις 21 & 22 Νοεμβρίου ημέρες Τρίτη & Τετάρτη και ώρα: 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019», στο σημείο ΔΗ.ΝΑ.Κ. Καστοριάς. Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Λόγω πολύ μικρής διαθεσιμότητας θα διανεμηθούν προϊόντα μόνο σε οικογένειες με δύο (2) μέλη και άνω.

Οδηγίες προς Ωφελούμενους:

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη της απόφασης έγκρισης ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ιδίων, με επιπλέον κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) και επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

1. Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας για την αποφυγή μποτιλιαρίσματος.

2. Να διαθέτουν το κατάλληλο έγγραφο πιστοποίησης/ταυτοποίησης δηλαδή το ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης μαζί με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή με την εξουσιοδότηση του ετέρου προσώπου (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής).

Πληροφορίες: Παγούνης Νικόλαος τηλ. 2467350217

Leave a Reply

Your email address will not be published.