Δήμος Καστοριάς: Απόφαση Δημάρχου

Δήμος Καστοριάς: Απόφαση Δημάρχου

ΘΕΜΑ :«Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 83/2015 Απόφασης του Δημάρχου»

 ΑΠΟΦΑΣΗ –  231-

Έχοντας υπόψη:

…………………………………………………………………………

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.Τροποποιούμε εν μέρει την υπ΄αριθμ. 83/6790 /12.03.2015  απόφαση Δημάρχου για την τέλεση των πολιτικών γάμων και ορίζουμε ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων κάθε εβδομάδας την Παρασκευή  καιώρα έναρξης της τελετής από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

2. Κατά τα λοιπά  ισχύει  η προαναφερόμενη υπ΄αριθμ. 83/2015  απόφαση μας ως έχει.

 

  Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 

 

Ανέστης Αγγελή

Leave a Reply

Your email address will not be published.